RTV EURO AGD

Nasze realizacje - RTV EURO AGD

Malowanie pasów w magazynie firmy EURO-NET Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, oznaczenia cyfrowe.


  • Miejsce: Sokołów k/Warszawy;
  • Obmiar: 6500 mb + 250 oznaczeń cyfrowych;
  • Data wykonania: 05-2008