NEUCA

Nasze realizacje - Neuca

Oznakowanie poziome w magazynie NEUCA

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, montaż znaków i progów zwalniających.

  • Miejsce: Rzgów; Obmiar: 3000 mb, Data wykonania: 10-2012
  • Miejsce: Kraków; Obmiar: 300 mb, Data wykonania: 08-2012
  • Miejsce: Gądki; Obmiar: znaki + progi zwalniające, Data wykonania: 08-2012
  • Miejsce: Katowice; Obmiar: 1000 mb, Data wykonania: 07-2012
  • Miejsce: Gądki; Obmiar: 3000 mb, Data wykonania: 06-2012
  • Miejsce: Ołtarzew; Obmiar: malowanie linii 3000 mb, usuwanie linii 3000m Data wykonania: 02-2012