Wrigley

Malowanie linii w fabryce firmy Wrigley Poland Sp. z o.o.

Zakres prac:
Pola odkladcze, drogi komunikacyjne, przejścia dla pieszych, pola strefowe, usuwanie linii.


 • Miejsce: Poznań;
 • Obmiar: 2500 mb,
 • Data wykonania: 11-2010

 • Miejsce: Poznań;
 • Obmiar: 1500 mb,
 • Data wykonania: 06-2012

 • Miejsce: Poznań;
 • Obmiar: 1700 mb,
 • Data wykonania: 02-2013

 • Miejsce: Poznań;
 • Obmiar: 1500 mb,
 • Data wykonania: 10-2013

 • Miejsce: Poznań;
 • Obmiar: 1500 mb,
 • Data wykonania: 11-2013