JAS-FGB

Nasze realizacje - JASFBG

Malowanie linii i oznaczeń w magazynie firmy JAS-FBG S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, oznaczenia cyfrowe, piktogramy.
  • Miejsce: Sady k/Poznania; Obmiar: 900 mb + 270 oznaczeń cyfrowych
  • Miejsce: Będzin; Obmiar: 2100 mb + 210 oznaczeń cyfrowych
  • Miejsce: Łódź; Obmiar: 800 mb
Data wykonania: 06-2008, 10-2008, 11-2008