Lyreco

Nasze realizacje - Lyreco

Malowanie pasów w magazynie firmy Lyreco Polska S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, rampy, oznaczenia kierunkowe, przejścia dla pieszych, piktogramy.


  • Miejsce: Sokołów k/Warszawy;
  •  Obmiar: 2500 mb;
  • Data wykonania: 05-2008