Complex

Nasze realizacje - Complex

Malowanie linii w magazynie firmy COMPLEX S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, linie strefowe, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, piktogramy.

  • Miejsce: Stryków k/Łodzi; 
  • Obmiar: 2500 mb;
  • Data wykonania: 07-2008