HEMPEL

Nasze realizacje - Hempel

Oznakowanie poziome hali produkcyjnej HEMPEL Manufacturing (Poland) Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, strefy specjalne.

  • Miejsce: Buk;
  • Obmiar: 1000 mb,
  • Data wykonania: 08-2011