FM Polska

Nasze realizacje - FM Logistic

Usługa malowania pasów w magazynie firmy FM Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing, oznaczenie ostrzegawcze słupów, oznaczenie ostrzegawcze protekcji przyregałowych, oznaczenia cyfrowe, kompleksowe oznakowanie dróg i parkingów terenu przyległego.

  • Miejsce: Michelin – Parzniew; Obmiar: 19000 mb + 1200 oznaczeń cyfrowych. Data wykonania: 08-2007
  • Miejsce: Chorzów, Obmiar: 860 mb, Data wykonania: 10-2007
  • Miejsce: Piorunów k/Warszawy, Obmiar: 200mb protekcji + oznaczenie 40 słupów, Data wykonania: 02-2008
  • Miejsce: Piorunów k/Warszawy, Obmiar: 1200 mb Data wykonania: 07-2008
  • Miejsce: Olszowa k/Strzelec Opolskich, Obmiar: 1200 mb Data wykonania: 11-2008
  • Miejsce: Piorunów k/Warszawy, Obmiar: 1200 mb Data wykonania: 07-2009
  • Miejsce: Błonie k/Warszawy, Obmiar: 500 mb Data wykonania: 07-2011