Dachser

Nasze realizacje - Dachser

Kompleksowe oznakowanie magazynu DACHSER Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, piktogramy, usuwanie linii, oznaczenia cyfrowe.


  • Miejsce: Gądki k/Poznania;
  • Obmiar: 2500 mb;
  • Data wykonania: 12-2008