Dell

Nasze realizacje - Dell

Usługa usuwania i malowania linii w halach magazynowych Dell Products (Poland) Sp.z.o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, piktogramy, malowanie połaciowe.


  • Miejsce: Łódź,
    Obmiar: linie strefowe i komunikacyjne 500 mb, usuwanie linii i taśm 400 mb, malowanie połaciowe i przejścia dla pieszych 30 m2 + 25 piktogramów, Data wykonania: 10-2014
  • Miejsce: Łódź,
    Obmiar: linie strefowe i komunikacyjne 1700 mb, usuwanie linii i taśm 3300 mb, malowanie połaciowe i przejścia dla pieszych 200 m2, 120 piktogramów + oznaczenia słupów 15m2, Data wykonania: 11-2014