malowanie poziomych znaków informacyjnych

malowanie poziomych znaków zakazu

malowanie poziomych znaków informacyjnych i ewakuacyjnych

malowanie poziomych znaków komunikacyjnych