Avans

Nasze realizacje - Avans

Usługa malowania pasów w magazynie firmy AVANS zleconej przez spółkę DOMATOR
Zakres prac: Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing, oznaczenia cyfrowe, malowanie słupów i barierek.


  • Miejsce: Modła Królewska k/Konina;
  • Obmiar: 3500 mb + 200 oznaczeń cyfrowych;
  • Data: 01-2008