GESTAMP

Nasze realizacje - Gestamp

Usługa malowania pasów w magazynie firmy GESTAMP POLSKA Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, przejścia dla pieszych, oznaczenia literowe.

  • Miejsce: Września; Obmiar: 2000 m2 – usuwanie oznakowania, 2000 m2 – malowanie oznakowania, Data wykonania: 09-2012
  • Miejsce: Września; Obmiar: 400 mb, Data wykonania: 05-2008