STILL

Nasze realizacje - Still

Oznakowanie magazynu firmy STILL Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, linie strefowe, pola odkładcze, piktogramy, strzałki kierunkowe, ostrzegawcze oznakowanie słupów.


  • Miejsce: Jaryszki k/Poznania;
  • Obmiar: 1900 mb
  • Data wykonania: 08-2008

  • Miejsce: Jaryszki k/Poznania;
  • Obmiar: 900 mb
  • Data wykonania: 09-2013