Przejrzysta organizacja i bezpieczne miejsce pracy

Oznakowanie poziome w zakładach produkcyjnych jest ważne z kilku, podstawowych względów. Po pierwsze, każdy pracodawca powinien zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Po drugie, ewentualne wstrzymanie prac, spowodowane trudnościami w poruszaniu się, czy wypadkiem, może w dużym zakładzie powodować niewyobrażalne straty finansowe.

Skrzyżowania dróg transportowych powinny być więc we właściwy sposób zaprojektowane oraz oznaczone. Uwzględnić należy przy tym natężenie ruchu, a także potencjalne miejsca kolizyjne. Wszystkie te prace jesteśmy w stanie wykonać w firmie każdego z naszych klientów.

Najczęściej wykonywane usługi w tej kategorii oznakowania to:

 • kompleksowe oznakowanie poziome i pionowe,
 • malowanie dróg komunikacyjnych dla wózków widłowych,
 • malowanie linii komunikacji pieszej,
 • malowanie dróg ewakuacyjnych,
 • oznakowanie miejsc paletowych, koszy, kontenerów,
 • oznakowanie obszarów roboczych i stanowisk pracy,
 • oznakowania BHP – gaśnice, hydranty,
 • malowanie oznakowania słupów,
 • montaż barier protekcji i odbojów.

Do oznakowania każdej hali produkcyjnej, fabryki, czy zakładu przemysłowego wykorzystujemy wyłącznie najnowsze technologie, które zapewniają trwałość stosowanych farb.


Dlaczego warto zadbać o właściwe oznakowanie hali produkcyjnej?

Odpowiednie oznaczenia i tablice informacyjne na terenie fabryki to nie tylko wymóg stawiany przez obowiązujące w naszym kraju przepisy BHP, ale również gwarancja licznych korzyści przekładających się bezpośrednio na jakość funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dodatkowo, niezależnie już od samej efektywności pracy Państwa zakładu, oznakowanie hal produkcyjnych pozwala również istotnie zredukować czynniki ryzyka związane z wieloma niebezpiecznymi sytuacjami, na które narażony jest zwykle pracownik przemysłowy.

Usługi, które Państwu proponujemy stanowią gwarancję całkowitego przystosowania zakładu do powszechnie przyjętych i stosowanych norm prawnych, a także zapewniają:

 • Silne polepszenie organizacji przestrzeni dostępnej w ramach hali, dzięki stworzeniu wyraźnie oznakowanych wewnątrzzakładowych dróg komunikacyjnych,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa Państwa załogi, istotnie minimalizując prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji pomiędzy maszynami oraz wypadków spowodowanych przebywaniem przez pracowników w niewłaściwych strefach hali,
 • Usprawnienie ogólnej efektywności pracy, poprzez gruntownie i szczegółowo zaplanowane oznakowanie poziome hal produkcyjnych, które optymalizuje wszelkie czynności związane z transportem i przemieszczaniem się po terenie zakładu,
 • Pozytywny wpływ na samopoczucie i wygodę personelu, umożliwiający im pracę w bezpiecznych, higienicznych i dobrze zorganizowanych warunkach.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi efektami naszej pracy, zachęcamy do odwiedzin działów „Galeria” oraz „Realizacje”, w których prezentujemy zdjęcia oraz ogólne opisy części przedsięwzięć, dotychczas wykonanych przez naszą firmę.