Rieter

Nasze realizacje - Rieter

Oznakowanie poziome hali magazynowej Rieter Automotive Poland Sp z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, piktogramy, doczyszczanie posadzki, usuwanie nieaktualnego oznakowania.


  • Miejsce: Katowice;
  • Obmiar: 1000 mb,
  • Data wykonania: 09-2011

  • Miejsce: Katowice;
  • Obmiar: 1600 mb,
  • Data wykonania: 03-2012