Kompania Piwowarska

Nasze realizacje - Kompania Piwowarska

Malowanie pasów w magazynie firmy KOMPANIA PIWOWARSKA S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejscia dla pieszych, miejsca postojowe TIR


  • Miejsce: Poznań; Obmiar: 1500 mb; Data wykonania: 06-2008
  • Miejsce: Poznań; Obmiar: 2000 mb; Data wykonania: 04-2009