DSV

Nasze realizacje - DSV

Usługa malowania linii w halachusuwania linii w halach magazynowych DSV Road, DSV Solution.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing, koperty.

  • Miejsce: Warszawa, Obmiar: 300 mb, Data wykonania: 02-2007
  • Miejsce: Sady k/Poznania, Obmiar: 1050 mb, Data wykonania: 02-2007
  • Miejsce: Teresin, Obmiar: 1000 mb, Data wykonania: 04-2007
  • Miejsce: Sady k/Poznania, Obmiar: 1200 mb, Data wykonania: 05-2007
  • Miejsce: Łódź, Obmiar: 3500 mb, Data wykonania: 11-2007
  • Miejsce: Gnatowice k/Warszawy, Obmiar: 1800 mb, Data wykonania: 03-2008
  • Miejsce: Teresin, Obmiar: 1500 mb, Data wykonania: 04-2008
  • Miejsce: Ołtarzew, Obmiar: 1100 mb, Data wykonania: 10-2008
  • Miejsce: Wrocław, Obmiar: 800 mb, Data wykonania: 04-3013, 11-2013