KINGSPAN

Nasze realizacje - Kingspan

Oznakowanie poziome w fabryce Kingspan Environmental Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne piesze, przejścia dla pieszych, piktogramy, usuwanie linii.

  • Miejsce: Rokietnica k/Poznania; Obmiar: 1000 mb, Data wykonania: 03-2011