Saint-Gobain

Nasze realizacje - Saint-Gobain

Oznakowanie poziome w magazynach Saint-Gobain Abrasives Sp.z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, pola lokacyjne


  • Miejsce: Koło; 
  • Obmiar: 2000 mb,
  • Data wykonania: 05-2011