PAC

Nasze realizacje - PAC

Oznakowanie poziome w magazynie Polish Assembly Centre Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, piktogramy.


  • Miejsce: Śrem;
  • Obmiar: 1000 mb + 12 piktogramów. Teren zewnętrzny: 300 mb + 35m2 przejścia dla pieszych.
  • Data wykonania: 07-2014