Danone

Nasze realizacje - Danone

Oznakowanie poziome hali produkcyjnej firmy Danone Sp. z o.o.

Zakres prac:
Pola strefowe maszyn produkcyjnych (zoning), pola odkładcze.


  • Miejsce: Bieruń;
  • Obmiar: 900 mb;
  • Data wykonania: 06-2008