Cadbury

Nasze realizacje - Cadbury

Malowanie linii w fabryce firmy Cadbury Polska Sp. z o.o.

Zakres prac:
Pola odkladcze, drogi komunikacyjne, przejścia dla pieszych, pola strefowe, piktogramy, usuwanie linii.


  • Miejsce: Brzeg; Obmiar: 2500 mb, Data wykonania: 12-2010
  • Miejsce: Brzeg; Obmiar: 2500 mb, Data wykonania: 08-2009
  • Miejsce: Brzeg; Obmiar: 2000 mb, Data wykonania: 11-2008