Biedronka

Nasze realizacje - Biedronka

Kompleksowe oznakowanie magazynu centrum dystrybucji
Biedronka – Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing, piktogramy, usuwanie linii.


  • Miejsce: Kąty Wrocławskie;
  • Obmiar: 6300 mb;
  • Data wykonania: 11-2008