Twining

Nasze realizacje - Twings

Malowanie linii w fabryce firmy Twining and Company Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne piesze, przejścia dla pieszych, piktogramy, malowanie ramp, usuwanie linii.


 • Miejsce: Swarzedz;
 • Obmiar: 1000 m2,
 • Data wykonania: 01-2011

 • Miejsce: Swarzedz;
 • Obmiar: 3000 mb,
 • Data wykonania: 11-2011

 • Miejsce: Swarzedz;
 • Obmiar: 1000 m2,
 • Data wykonania: 03-2012

 • Miejsce: Swarzedz;
 • Obmiar: 800 mb,
 • Data wykonania: 04-2012

 • Miejsce: Swarzedz;
 • Obmiar: 6000 m2,
 • Data wykonania: 06-2012