Honda

Nasze realizacje - Honda

Oznakowanie poziome w magazynie Honda Logistics Center Central Europe Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, obmalowanie regałów, strefy parkowania sprzętu transportowego.


  • Miejsce: Pniewy; 
  • Obmiar: 2300 mb,
  • Data wykonania: 08-2011