Opek

Nasze realizacje - Opek

Oznakowanie poziome hali przeładunkowej dla firmy OPEK Przesyłki Kurierskie

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing.


  • Miejsce: Łomianki k/Warszawy,
  • Obmiar: 1500 mb,
  • Data wykonania: 01-2007, 08-2007, 08-2008, 05-2010

  • Miejsce: Łódź,
  • Obmiar: 200 mb,
  • Data wykonania: 04-2009

  • Miejsce: Łódź,
  • Obmiar: 1500 mb,
  • Data wykonania: 11-2013