Electrolux

Nasze realizacje - Electrolux

Usługa malowania linii w halach magazynowych ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, strefy co-pacing, koperty, oznaczenia cyfrowe, usuwanie nieaktualnego oznakowania.


 • Oława, Żarów Obmiar: 7800 mb, Data wykonania: 12-2006
 • Świdnica, Obmiar: 170 oznaczeń cyfrowych lokacji, Data wykonania: 06-2007
 • Żarów Obmiar: 1800 mb + 325 oznaczeń cyfrowych, Data wykonania: 05-2008
 • Oława Obmiar: 700 mb + 70 oznaczeń cyfrowych, Data wykonania: 06-2008
 • Świdnica Obmiar: 2500 mb – malowanie linii, 2800 mb – usuwanie linii,piktogramy – 30szt, Data wykonania: 02-2009
 • Żarów Obmiar: 2900 mb – malowanie linii, 2100 mb – usuwanie linii, piktogramy – 17szt, Data wykonania: 08-2009
 • Oława Obmiar: 3000 mb, Data wykonania: 03-2010
 • Oława Obmiar: 1900 mb – malowanie linii, 1200 mb – usuwanie linii, Data wykonania: 10-2010
 • Oława Obmiar: 2500 mb – malowanie linii, 2000 mb – usuwanie linii, Data wykonania: 12-2010
 • Oława Obmiar: 1200 mb, Data wykonania: 01-2011
 • Oława Obmiar: 2000 mb – malowanie linii, 1500 mb – usuwanie linii, oznaczenia cyfrowe – 300 szt Data wykonania: 08-2011
 • Świdnica Obmiar: 4500 mb – malowanie linii, 1700 mb – usuwanie linii, oznaczenia cyfrowe – 445 szt Data wykonania: 09-2014, 02-2015