Delphi

Nasze realizacje - Delphi

Oznakowanie poziome w magazynie DELPHI.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, przejścia dla pieszych, piktogramy.


  • Miejsce: Ostrów Wielkopolski;
  • Obmiar: 1100 mb + 25 piktogramów;
  • Data wykonania: 05-2014