Piotr i Paweł

Nasze realizacje - Piotr i Paweł

Usługa malowania linii segregacyjnych w magazynie firmy Piotr i Paweł S.A.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, obmalowanie regłów, pola odkładcze.


  • Miejsce: Sady k/Poznania, 
  • Obmiar: 4600 mb,
  • Data wykonania: 12-2007, 02-2008