Tymbark

Nasze realizacje - Tymbark

Oznakowanie poziome w magazynie TYMBARK

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, pola odkładcze, linie ostrzegawcze, piktogramy, sygnałowe oznakowanie gaśnic i hydrantów, sygnałowe oznakowanie skrajni ramp załadunkowych.


  • Miejsce: Tymbark; 
  • Obmiar: 1100 mb + 5 piktogramów, malowanie trójkątów przyporządkowania 15szt, oznakowanie ramp załadunkowych 15szt.
  • Data wykonania: 01-2015