HYDRO-NAVAL

Nasze realizacje - Hydro-Naval

Usługa malowania i usuwania linii w halach magazynowych HYDRO-NAVAL Spółka z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, przejścia dla pieszych, piktogramy, ścieżki piesze, strefy ostrzegawcze i narożniki, sygnałowe oznakowanie gaśnic, hydrantów i apteczek.


  • Miejsce: Słupsk,
  • Obmiar: linie komunikacyjne 700 mb, przejścia dla pieszych 15 m2 + 30 piktogramów, ścieżki piesze  300 mb, strefy ostrzegawcze 24m2 + 33 narożniki, hydranty i apteczki 22 szt.
  • Data wykonania: 11-2014