RABEN

Nasze realizacje - Raben

Oznakowanie parkingu firmy RABEN

Zakres prac:
Oznakowanie poziome hal przeładunkowych, kompleksowe oznakowanie terenów zewnętrznych (miejsca postojowe, przejścia dla pieszych, oznaczenia cyfrowe, strzałki kierunkowe)


  • Miejsce: Gądki k/Poznania;
  • Obmiar: 2000 mb
  • Data wykonania: 09-2008

  • Miejsce: Lublin;
  • Obmiar: 500 mb
  • Data wykonania: 03-2009