Drogi transportowe w magazynie – oznakowanie

Linie komunikacyjne, czyli drogi transportowe na hali produkcyjnej czy też malowane w ramach wielkopowierzchniowych magazynów, stanowią niezwykle istotny niezbędnik nie tylko z punktu widzenia wydajności i bezpieczeństwa pracy, ale również w kontekście funkcjonujących w Polsce przepisów prawnych.

Planując budowę lub przystosowując obiekt do składowania towaru czy też jego produkcji, należy zatem zapewnić osobom, które będą w jego obrębie pracować, odpowiednie warunki zgodne z wymogami wynikającymi z zasad BHP. Wśród nich znajduje się m.in. oznakowanie dróg transportowych w magazynie, wyznaczenie ścieżek ewakuacyjnych oraz umieszczenie w stosownych miejscach graficznych znaków informacyjnych.

Wykonanie powyższych czynności to jednak nie tylko obowiązek właściciela dużego obiektu magazynowego lub produkcyjnego, ale także – a może nawet przede wszystkim – możliwość zwiększenia efektywności całego zakładu.

Tworząc czytelne, wyraziste i profesjonalnie wykonane drogi transportowe w magazynie czy obiekcie przemysłowym, wywiera się również bezpośredni wpływ na:

  • Organizację pracy oraz ruchu wewnątrzzakładowego, wyznaczając personelowi optymalne ścieżki komunikacyjne,
  • Wydajność pracowników, która poprawia się na skutek lepszego oznakowania obiektu (oznaczone drogi transportowe w magazynie) oraz jego zwiększonej drożności, redukując przy tym również czas, który jest potrzebny na transport określonego towaru,
  • Bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejszając ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków, wynikających z nieoznakowania lub z niewłaściwego oznakowania dróg transportowych w magazynie (a tego typu sytuacje stanowią najczęstsze przyczyny kolizji wewnątrzzakładowych),
  •  Komfort pracowników, którzy mają o wiele lepsze samopoczucie, wykonując swoje obowiązki w otoczeniu dobrze zorganizowanej harmonijnej przestrzeni i ze świadomością bezpieczeństwa.

Wszystkich z Państwa zainteresowanych współpracą z naszą firmą, serdecznie zapraszamy do wizyty w dziale „Galeria”, gdzie można zobaczyć m.in., jak wygląda tworzone przez nas oznakowanie linii komunikacyjnych w magazynie lub w innym obiekcie przemysłowym.