Zoeller

Usługa malowania i usuwania linii w halach magazynowych Zoeller Tech Sp. z o.o.

Zakres prac:
Drogi komunikacyjne, piktogramy.


  • Miejsce: Puck,
  • Obmiar: linie komunikacyjne 1500 mb + 35 piktogramów;
  • Data wykonania: 06-2014