RADAWAY Sp.z o.o

„(…) Firma Oznakowanie-poziome.pl zajęła się projektowaniem i wykonaniem oznakowania magazynu i hali produkcyjnej w firmie RADAWAY Sp.z o.o, ul.Rabowicka 59, Jasin.62-020 Swarzędz. Realizacja zadania przebiegła bardzo sprawnie, a firma Oznakowanie- poziome.pl wykazała się doskonałym zrozumieniem charakteru naszej pracy Przygotowane przez nią oznakowania tras i stref w obu obiektach jest czytelne dla pracowników, zostało także pozytywnie zaopiniowane przez specjalistę ds. BHP. Chcemy zaznaczyć, że współpraca przebiegła w bardzo dobrej atmosferze. Firma Oznakowanie-poziome.pl to Wykonawca, któremu można zaufać. (…)”.

RADAWAY Sp.z o.o