Poziome znaki ewakuacyjne i informacyjne | Przykłady malowania linii