Oznakowanie Poziome, Malowanie Linii, Piktogramy | Oznakowanie poziome – malowanie linii